Obchodní podmínky

Jak začít s psaním do novin?

 1. Inzerovat v tištěném provedení stolního kalendáře Obchod & Služby
  získáte:
  • inzerci v tištěném a virtuálním kalendáři www.naelit.cz/obchod-a-sluzby,
  • zápis firmy do katalogu + logo,foto www.naelit.cz/katalog,
  • psaní zpáv do Novin Obchod & Služby po dobu 1 roku www.naelit.cz/novinky
 2. kontaktovat v místě fa:
  Nakladatelství Elit s.r.o.
  Lipenská 17
  České Budějovice 370 01
  tel. 387 780 144
  mob. 608 110 175
 3. kontakt na e-mail: oas@naelit.cz

Uživatelské informace:

Naelit.cz/novinky není úcastníkem smluvních vztahů mezi zákazníkem a zájemcem. Provozovatel není poskytovatelem nabízených informacích,akcích,služeb a za jejich poskytnutí neodpovídá. Provozovatel nenese odpověď za škody, které Uživateli, Třetí osobě můžou vzniknout.Naelit.cz/novinky nemá žádnou odpovědnost za provedení povinností ze zprostředkování ani nemá odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se zprostředkováním..

Poskytovatel je Třetí osobou a v případě nespokojenosti Uživatele s poskytovanou informací,akcí a službou je nutno ji reklamovat přímo u jejího Poskytovatele (prodejce).

Naelit.cz pronajímá server Obchod a Služby naelit.cz/novinky zájemcům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu, vzhledu zájemců na serveru Naelit.cz/novinky. Naelit.cz/novinky neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na serveru Naelit.cz/novinky. Ani za případné nekalosoutěžní jednání zájemce skrz server Naelit.cz/novinky nebo porušení osobních,autorských práv nebo zveřejněných informací na serveru Naelit.cz/novinky. Server Naelit.cz/novinky neodpovídá za případné škody vzniklé při stahování dat, počítačový viry, ztráty dat nebo zisku.

V případě porušení obchodních ustanoveních serveru naelit.cz/novinky má provozovatel tohoto serveru nárok na změnu nebo odstranění obchodní inzerce.